Ana Sayfa      Faaliyetlerimiz      İşletme ve Bakım Sorumluluğu

  İŞLETME VE BAKIM SORUMLULUĞU  Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği İşletme Gerilimi 1kV dan yüksek tesislerde, İşletme Elektrik Mühendisleri tarafından yapılmalıdır. Bu nedenle E.T.K.B. ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından böyle tesislerden İŞLETME SORUMLUSU istenmektedir.

  C&N Mühendislik bu konuda da ihtiyaç duyulduğu noktada hizmet vermektedir.

  Standart sorumluluklarının dışında, kapsamlı enerji analizleri yapmakta ve teknik departmanlara enerji verimliliği ve sürekliliği konusunda raporlar sunmaktadır. Reaktif enerji kullanımını kabul edilen değerler içerisinde tutarak, cezaya girmemesi için kompanzasyon sisteminin takibi elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

  DANIŞMANLIK

  Aynı zamanda danışmanlık faaliyeti vermekte, böylelikle yerel yönetmelik konusunda yönlendirme ve kontroller zamanında gerçekleşmektedir.

  1. Enerji uygun tarifeden alınması için analizlerin yapılması,
  2. Piyasadan enerji temin edilmesine ilişkin önerilerin sunulması,
  3. Elektrik piyasası mevzuat değişikliklerinin uygulanması ve yorumlanması,
  4. Enerji kurumları (EPDK, TEDAŞ, TEİAŞ, TETAŞ) nezdinde işlemlerin (lisans işlemleri, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları perakende satış sözleşmeleri vs.) takip edilmesi,
  5. Üretim tesislerinin planlaması, yer seçimi ve gerekli izinlerin alınması,
  6. OSB'lerin elektrik dağıtım tesislerin enerji talep tahminlerinin yapılması, kayıp ve kaçağın önlenmesi ve sistemin enerji kalitesinin analizi.